مارس 31, 2020

کارآفرینی بایدها و نبایدها

کارآفرینی چیست؟ ساده ترین و قدیمی ترین تعریفی که میتوان ارائه داد این است “کارآفرینی، تشخیص و شناسایی فرصت ها و بهره برداری از آنهاست” . […]
فوریه 27, 2020
راز های پولدار شدن

9 گام تا پولدار شدن

همه رویای پولدار شدن در سر دارند. رویای در داشتن نخ های هدایت کننده، دستور دادن، داشتن کلی پول و سرمایه، در حالی که اکثر افراد […]
در دوره شرکت کن!